Productadvies nodig? 0183-353 012
nl en de

Privacyreglement D.J.Hoogstraten Verpakkingsmaterialen B.V.

Introductie

Sinds 25 mei 2018 is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) van toepassing. De AVG brengt een informatieplicht mee voor bedrijven. D.J. Hoogstraten Verpakkingsmaterialen B.V. hecht veel waarde aan het vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens. In dit privacyreglement geven wij weer op welke manier wij uw gegevens verwerken, hoe wij uw privacy beschermen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.  

 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. Gedacht kan worden aan uw naam of e-mailadres.

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens van opdrachtgevers, klanten en leveranciers.

 

Welke gegevens verwerken wij?

U deelt al persoonsgegevens met ons als u contact met ons heeft. Gedacht kan worden aan de volgende persoonsgegevens: naam en contactpersoon van uw bedrijf, adresgegevens, e-mailadres en BTW nummer. Verder houdt onze website onder meer IP-adressen van bezoekers bij. In principe verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens.

     

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens gebruiken wij voor het afhandelen van uw bestelling, om goederen bij u af te leveren, om uw betaling af te handelen, voor het versturen van nieuwsbrieven en voor het checken van kredietwaardigheid.

 

Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens. Daar houden wij ons natuurlijk zo goed mogelijk aan. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als daar een goede reden of verplichting voor is. Zo delen wij persoonsgegevens met derden die gegevens van u nodig hebben voor het afleveren van uw bestelling, zoals aan onze vervoerder. Bij rechtstreekse leveringen vragen wij aan onze leverancier dezelfde vertrouwelijke gegevensverwerking als wij zelf hanteren.

Verzamelde (persoons-)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

 

Juistheid van persoonsgegevens

U bent te allen tijde gerechtigd ons te verzoeken uw persoonsgegevens in te mogen zien en indien van toepassing te corrigeren, te wissen of aan te vullen. U kunt ons inzetten om voor de juistheid van de gegevens zorg te dragen. Voorts heeft u het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast heeft u het recht op het intrekken van een verleende toestemming, indien dit de grondslag was voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

 

Opslag en beveiliging van persoonsgegevens

Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk zijn voor bovenstaande doelen. Bovendien worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig. Wij dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

 

Klachten

Er is toezicht op hoe organisaties persoonsgegevens verwerken. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of wij de AVG naleven. Indien u meent dat Hoogstraten zich niet aan de geldende privacywetgeving houdt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij ons en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.   

 

Over dit privacyregelement

De regelgeving op het gebied van privacy-recht verandert regelmatig. Ons privacybeleid is nooit helemaal klaar. We houden ons beleid up-to-date. Hoogstraten kan dit privacyreglement daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als de wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier kenbaar. De meest actuele versie van ons privacyreglement kunt u steeds terugvinden op www.hoogstraten.com. Dit privacyreglement is laatstelijk gewijzigd op 14 juni 2018.   

 

Contact

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door D.J.Hoogstraten Verpakkingsmaterialen B.V. kunt u ons een bericht zenden via info@hoogstraten.com of bellen via telefoonnummer 0183-353012.  

 

(test affiliate)